Slavol za soju

Slavol za soju je mikrobiološki ispitano đubrivo koje se koristi za inokulaciju semena soje bakterijama koje fiksiraju azot i obrazuju kvržice u korenu.

Bakterije koje sačinjavaju Slavol za soju se nanose na tresetni nosač koji je u čvrstom stanju. Inokulacija semena sa Rizol-om za soju može da se izvede i više od 30 dana pre setve. Osušeno i tretirano seme se čuva do setve. Inokulisano seme je obojeno svetlo narandžastom bojom.

Sastav koji ima Slavol za soju ogleda se u simbiotkom delovanju bakterija koje fiksiraju azot unutar korena biljke i bakterija koje razlažu fosfor:

Azotofiksatori – bakterije obavljaju azotofiksaciju (prevođenje nepristupačnog, atmosferskog azota u pristupačni amonijak) i to:

 • Simbiozne azotofiksatore: Bradyrhizobium japonicum – obrazuju kvržice u korenu soje.
 • Asocijativne azotofiksatore: Azotobacter sp. – kolonizuju (naseljavaju) površinu korena soje.

Fosfomineralizatore – bakterije koje organska jedinjena fosfora prevode u mineralne oblike, kolonizuju koren i snabdevaju biljke fosforom u početnim fazama razvoja.

Slavol za soju se primenjuje tako što se sadržaj kesice rastvori u 250 ml vode ili 250 ml Slavola S, a potom i izmeša sa planiranom količinom semena soje i to neposredno pre setve. Jedna kesica dovoljna je za 100 kg semena soje, odnosno 1 ha zemljišta.

Prskanje Slavolom se preporučuje u fazi kada biljka obrazuje prva dva para trolistaka, pa sve do faze obrazovanja mahuna.

Efekti primene biofertilizatora kao što je Agrounik-ov Slavol za soju su brojni a među najbitnijima se izdvajaju:

 • Pospešeno formiranje kvržice u korenu;
 • Veća klijavost semena i energija klijanja;
 • Bolji rast i razvoj korenovog sistema i nadzemnog dela biljke;
 • Poboljšana ishrana biljke elementima kao što su N, P i K;
 • Veći prinos;
 • Obojeno inokulisano seme.

INTERESUJE VAS Slavol za soju?

Pošaljite upit

Ukoliko Vas interesuje Slavol za soju , kontaktirajte nas putem ove forme.

  Gde kupiti

  Poljoprivredna apoteka

  Poljoprivredne apoteke

  Zadruga

  Zadruge

  Veleprodaja

  Veleprodaje

  Kontaktirajte nasContact icon

   Zakažite razgovor sa našim poljoprivrednim inženjerom