Rizol kao biofertilizator semena simbioznim azotofiksatorima

Pre nego što pređemo na opisivanje delovanja i primene koju ima rizol za lucerku, potrebno je da razumemo šta podrazumevaju termini kao što su azotofiksacija, kao i da naučimo šta su i kako se ponašaju simbiozni azotofiksatori koji ulaze u sastav našeg mikrobiološkog đubriva.

Šta je azotofiksacija i čemu služi?

Azotofiksacija predstavlja proces prevođenja nepristušačnog, atmosferskog azota u pristupačna jedinjenja (NH4) koja dalje možemo koristiti kao sve ostalo na zemlji. 

Azot, kojeg u atmosferi ima oko 78% postaje dostupan ostalom živom svetu zahvaljujući azotofiksatorima – mikoorganizmima koji jedino mogu da koriste gasoviti azot iz atmosfere i da ga prevedu u amonijak.

Kako deluju simbiozni azotofiksatori?

Simbiozni azotofiksatori su bakterije koje obrazuju kvržice u korenu leguminoznih biljaka (soja, lucerka, grašak, pasulj, detelina i sl.) i tu obavljaju azotofiksaciju. Ove bakterije su strogo specifične za određenu biljnu vrstu tako da jedna vrsta  bakterija obrazuje kvržice samo na (jednoj) odgovarajućoj biljnoj vrsti.

Između bakterije i biljke uspostavljaja se simbioza – oblik zajednice u kojoj bakterije direktno predaju pristupačan azot biljkama, dok biljke snabdevaju bakterije asimilativima (hranljivim materijama koje su stvorile u procesu fotosinteze).

Biofertilizator iz Agrounik asortimana sadrži odgovarajuće simbiozne azotofiksatore za specifičnu kulturu kao što je lucerka (rizol za lucerku) i nanošenjem ovih bakterija na njegovo seme, pospešuje se obrazovanje kvržica u korenu.

Simbiozne azotofiksatorske bakterije koje sadrži rizol, preko korenskih dlačica dospevaju u unutrašnjost korena (parenhima), gde počinju ubrzano da se dele, usled čega se formira kvržica u kojoj ove bakterije fiksiraju azot.

Osim simbioznih azotofiksatora, rizol za lucerku sadrži i asocijativne azotofiksatore i fosfomineralizatore koji nakon primene biofertilizatora naseljavaju površinu korena.

Rizol za lucerku iz naše selekcije mikrobioloških đubriva sadrži efektivne kulture zemljišnih bakterija koje preko korenovih dlačica dospevaju u unutrašnjost korena. Bakterije potom ubrzano dele ćelije u korenu biljke – usled čega se formira karakteristična kvržica. Bakterije koje u tim kvržicama fiksiraju azot dele se na:

 • Simbiozne i asocijativne azotifiksatore (poput, Rhizobium (Sinorhizobium) meliloti) – min 109cfu/cm 3
 • Stimulatore rasta – min 107cfu/cm 3

Prvo treba napomenuti da je bočica od 200 ml Agrounik rizola za lucerku dovoljna za hektarsku biofertilizaciju semena i da se samo tretiranje može sprovesti i samo nekoliko dana pre setve.

Način upotrebe Agrounik rizola za lucerku: Rizol za lucerku (200ml) sipati u 100 do 250 ml vode, ili Slavola S i ostaviti da se prosuši na vazduhu. Potom se seme može dalje distribuirati. Prskanje Slavolom S se preporučuje u fazi kada biljka obrazuje dva para trolistaka, kao i posle svakog otkosa lucerke.

Efekti primene bifertilizatora kao što je Agroinuk-ov rizol za lucerku su brojni a među najbitnijima se izdvajaju:

 • Posešeno formiranje kvržice u korenu;
 • Veća klijavost semena i energija klijanja;
 • Bolji rast i razvoj korenovog sistema i nadzemnog dela biljke;
 • Poboljšana ishrana biljke elementima kao što su N, P i K;
 • Veći prinos.

INTERESUJE VAS Rizol za lucerku?

Pošaljite upit

Ukoliko Vas interesuje Rizol za lucerku , kontaktirajte nas putem ove forme.

  Gde kupiti

  Poljoprivredna apoteka

  Poljoprivredne apoteke

  Zadruga

  Zadruge

  Veleprodaja

  Veleprodaje

  Kontaktirajte nasContact icon

   Zakažite razgovor sa našim poljoprivrednim inženjerom