UNI–MAX je startno mikrogranulisano mikrobološko đubrivo – mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ratarstvu, povrtarstvu, cvećartstvu i voćarstvu.

Kako primenjujemo UNI-MAX mikrobiološko đubrivo?

UNI-MAX se primenjuje zajedno sa setvom uz pomoć uređaja za deponovanje mikrogranula koji se nalaze na sejalici. Može se unositi direktno u red sa semenom ili fizičkim mešanjem sa zemljišnim insekticidima u cilju istovremene ishrane i zaštite gajenih biljaka. 

Takođe, primenjuje se prilikom sadnje jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodičastog voća i vinove loze.

UNI-MAX sadrži bakterije koje su nanete na specijalne nosače, odakle se oslobađaju u dužem vremenskom period i vezuju za korenov sistem isklijale biljke i snabdevaju je azotom i fosforom iz rezervi koji se već nalazi u zemljištu. 

Organska jedinjenja u zemljištu čine 70–90 % od ukupnog sadržaja azota i fosfora, ali su nepristupačna biljkama.

Primenom UNI-MAX-a ova jedinjenja se razlažu pri čemu nastaju oblici azota i fosfora koje biljke mogu da usvoje direktno na korenovom sistemu. Na taj način se obezbeđuje da biljke budu snabdevene ovim elementima u prvim fazama njenog razvića kada su joj najpotrebniji. 

Ovim se postiže korišćenje prirodnih resursa zemljišta, čime se smanjuje upotreba mineralnih fosfornih đubriva, pojeftinjuje poljoprivredna proizvodnja i čuva plodnost zemljišta.

UNI-MAX mikrobiološko đubrivo sadrži efektivne sojeve bakterija koje produkuju enzime proteaze i fosfataze, koji razlažu organska jedinjenja do biljkama pristupačnih oblika azota (NH4 + NO3-) i fosfora (primarni i sekundarni ortofosfatni jon, H2PO4- i HPO42-). 

Bakterije su nanete na specijalne nosače zeolita sa kojih se postepeno oslobađaju.

Kada i u kojoj količini primenjujemo mikrobiološko đubrivo UNI-MAX?

Količina i vreme primene UNI-MAX-a zavisi od grane poljoprivrede za koju ga koristimo. 

Ratarstvo

 

Prilikom setve depozitorima – 20 kg/ha

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

 

 • Prilikom sadnje i prihranjivanja jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća: 20 – 25 g/stablu.
 • Prilikom sadnje i prihranjivanja  jagodičastog voća: 50 g/dužnom metru.

Povrtarstvo i cvećarstvo

 

 • Za proizvodnju rasada: 2 – 5 % na celokupnu masu supstrata.
 • Prilikom setve depozitorima: 20 – 40 kg/ha.

Šta ćete dobiti primenom UNI-MAX-a?

 • Brži i ujednačeniji rast biljaka u početnim fazama razvoja;
 • Bolje ukorenjavanje biljaka;
 • Veću otpornost biljaka na stresne uslove;
 • Bolju ishranu biljaka tokom vegetacije;
 • Veću mikrobiološku aktivnost;
 • Veću potencijalnu I efektivnu plodnost zemljišta.

INTERESUJE VAS UNI-MAX 0,5 – 1,5 MM?

Pošaljite upit

Ukoliko Vas interesuje UNI-MAX 0,5 – 1,5 MM , kontaktirajte nas putem ove forme.

  Gde kupiti

  Poljoprivredna apoteka

  Poljoprivredne apoteke

  Zadruga

  Zadruge

  Veleprodaja

  Veleprodaje

  Kontaktirajte nasContact icon

   Zakažite razgovor sa našim poljoprivrednim inženjerom