Zbog čega je prečišćavanje otpadnih voda važno?

Zagađenje voda predstavlja najkompleksniji globalni ekološki problem i rezultat je neadekvatnog upravljanja otpadnim vodama koje mogu poticati iz domaćinstava ili industrijske prizvodnje.

Otpadne vode se generišu tokom različitih proizvodnih procesa u industriji, pre svega proljoprivrednoj i prehrambenoj, ali i u malim i velikim poljoprivrednim gazdinstvima. Voda iz stočarskih farmi je takođe opterećena visokim sadržajem organskih jedinjenja (proteina, vlakana, masti, itd).

Otpadna voda sadrži supstance u obliku pravih rastvora, koloidne rastvore, suspendovane i plivajuće supstance (delimično usitnjen feces, papir, bijne delove). Ove otpadne vode su štetne za okolinu, zbog prisustva patogenih mikroorganizama, prvenstveno humanog porekla (feces, urin), sredstava za dezinfekciju i tenzida.

Jasno je da Agrounik sredstvo za tretman otpadnih voda neophodan saveznik vaše stočarske farme, kako zbog dobrobiti vaših životinja, tako i zbog okoline.

Koliko je značajno adekvatno sredstvo za septičke jame?

Moderan način života nameće upotrebu raznih hemijskih sredstava za održavanje lične i opšte higijene u domaćinstvu, koja nakon upotrebe dospevaju do septičkog sistema i negativno utiču na njegove fizičko-hemijske karakteristike. 

Narušavanje prirodnog biološkog balansa prvo dovodi do usporenog rada septičke jame, a kasnije i do potpunog začepljenja usled taloženja nerazgrađenog otpada. 

Izuzetan problem predstavlja dodatno taloženje masti i ulja u zemljištu oko same jame, čime dolazi do stvaranja potpuno nepropusne zone, koja postaje zatvoren sud, čiji se sadržaj izliva na površinu, šire se neprijatni mirisi i preti opasnost od razvoja infektivnih bolesti.

Kako biste svoju farmu, ali i okolinu, zaštitili od ovih pretnji, važno je pronaći adekvatno sredstvo za septičke jame. Uz Agrounik preparat za prečišćavanje septičkih jama prirodnim putem nećete morati da brinete o bezbednosti svojih životinja.