Za visoko proizvodne farme krava je izuzetno važno da hrana koju konzumiraju bude kabasta i visokog kvaliteta, budući da se na istim farmama proizvodi preko 10.000 litara mleka po kravi, a ta količina nekada ide čak i preko 15.000 litara. 

Silko značajno doprinosi spremanju kvalitetne hrane koja je presudna za profitabilnost farmi mlečnih krava. Ona se dobija od biljaka ubranih u optimalnoj fazi zrelosti (kukuruz u voštanoj fazi a lucerka pre cvetanja), i konzervisanih u što kraćem roku (za jedan do dva dana).

Zašto je potrebna silaža kukuruza?

Izdvajamo najvažnije argumente koji naglašavaju važnost silaže kukuruza: 

 • Dostupnost hrane za periode godine sa  niskom proizvodnjom biljne mase
 • Ne zavisi od vremenskih prilika
 • Niži troškovi
 • Minimalan gubitak hranjivih sastojaka
 • Kod silaže gubici su 10-15%, a kod sena 30-40%
 • Visoko ukusna hrana
 • Može da se sprema od biljaka sa visokim prinosom zelene mase (60-70 t/ha)
 • Omogućava dve žetve godišnje
 • Zahteva 2 do 2,5 puta manje skladišnog prostora
 • Moguća degradacija antinutritivnih faktora

 

 

Silko za kukuruz sadrži homofermentativne bakterije koje više od 90% šećera koriste za sintezu mlečne kiseline, koja ima jaka baktericidna ali fungicidna svojstva, značajna za kontrolu aktivnosti gljivica (plesni i kvasaca) u eventualnoj naknadnoj fermentaciji. 

Na taj način Silko za kukuruz povećava aerobnu stabilnost silaže nakon otvaranja silotrenčova. Mlečna kiselina proizvedena od strane mlečno kiselinskih bakterija iz Silka inhibira rast drugih mikroorganizama koji su netolerantni na kisele uslove (kvasaca, plesni, enterobakterija i klostridija-uzročnika kvarenja silaže).  

Kako se snižava pH vrednost, smanjuju se gubici silaže zbog konverzije rastvorljivih biljnih ugljenih hidrata u mlečnoj kiselini sa 96.9%. Silko za kukuruz sadrži kombinaciju različitih sojeva bakterija koje mogu da fermentišu različite vrste šećera u materijalu koji se silira, usled čega je maksimalna iskorišćenost šećera i produkcija mlečne kiseline. 

Upotrebom Silka za kukuruz skraćujemo prirodan put fermentacije, brže se postiže optimalna pH vrednost, smanjuju se gubici organske materije, poboljšava se svarljivosti NDF-a i ADF-a.  To dovodi do povećanja dnevnog prinosa mleka i prirasta. Silaža kukuruza dobijena primenom Silka je ukusnija za životinje koje je rado konzumiraju i daju bolji kvalitet mleka.

SIlko za kukuruz sadrži 4 specijalno odabrana soja bakterije Lactobacillus plantarum i Lactobacillus buchneri koje imaju sposobnost da različite vrste prostih šećera (monosaharida) fermentišu do mlečne kiseline, pri čemu produkuju veće količine mlečne, a manje buterne i sirćetne kiseline. 

Primenom Silka silaža kukuruza ima veći sadržaj suve materije i proteina, a manji sadržaj amonijačnog azota. To dovodi do povećanja svarljivosti hrane i boljeg prirasta životinja. Mlečna kiselina ima fungicidno dejstvo, odnosno zaustavlja rast plesni nakon otvaranja silaže, što smanjuje rizik od pojave mikrotoksina i kvarenja.

Način upotrebe Silka za kukurz:

 • Za 20t silaže kukuruza: 100 ml Silka sipati u 20 l vode
 • Za 50t silaže kukuruza: 250 ml Silka sipati u 50 l vode
 • Za 200t silaže kukuruza: 1 l Silka sipati u 200 l vode

Silažu pripremati standardnom tehnologijom!

 

Glavni efekti primene Silka za kukuruz su:

 • Ubrzana fermentacija;
 • Povećana aerobna stabilnost silaže;
 • Poboljšana svarljivost NDF-a i ADF-a ( svarljivost vlakana);
 • Očuvanje proteina u prirodnom obliku;
 • Povećanje dnevnog prinosa mleka i prirasta;
 • Smanjena upotreba koncentrata;
 • Snižen procenat sirćetne i buterne kiseline;
 • Veća hranljiva vrednost silaže.

INTERESUJE VAS Silko za kukuruz?

Pošaljite upit

Ukoliko Vas interesuje Silko za kukuruz , kontaktirajte nas putem ove forme.

  Gde kupiti

  Poljoprivredna apoteka

  Poljoprivredne apoteke

  Zadruga

  Zadruge

  Veleprodaja

  Veleprodaje

  Kontaktirajte nasContact icon

   Zakažite razgovor sa našim poljoprivrednim inženjerom