Biljke mogu da usvajaju materije iz spoljašnje sredine preko korena i lista. Folijarno, biljke usvajaju aktivne materije pesticida, sredstava za ishranu biljaka, biostimulatore. Folijarnom primenom aminokiselina koje se nalaze u preparatu Amiksol kroz stomine otvore, preko floema dospevaju do svih delova biljke gde pospešuju deobu ćelija i izduživanje ćelija i organa. 

Kakvu ulogu za biljke igraju aminokiseline?

Aminokiseline kao sastavni deo proteina imaju vrlo važnu ulogu u biljnim ćelijama. Svih 20 aminokiselina imaju svoju specifičnu funkciju u biološkim ciklusima biljke: stimulišu fotosintezu, usporavaju procese i snagu biljke. 

Biljke, za razliku od životinja, imaju sposobnost da sintetišu sve aminokiseline. Za sintezu im je potrebna velika količina energije, pa u stresnim situacijama kao što su suša, mraz, grad, visoke temperature, napad bolesti i štetočina, sinteza bude smanjena ili onemogućena.

Kako deluju aminokiseline iz preparata Amiksol?

L-Aminokiseline koje se nalaze u preparatu Amiksol su biljnog porekla dobijene mikrobiološkom hidrolizom. Folijarnom primenom one se direktno uključuju u metabilizam biljke i ugradjuju u proteine koji učestvuju u regeneraciji biljaka. 

Primena Amiksola u stresnim situacijama i u situacijama kada biljka ima veću potrebu za aminokiselinama (intezivni vegetativni porast, formiranje i rast plodova), utiče na ubrzan oporavak i stvaranje povoljnih uslova za rast i razvoj biljke. 

Amiksol sadrži 16% slobodnih aminokiselina. Posebnim postupkom hidrolize materijala biljnog porekla, korišćenjem enzima bakterija dobijene su slobodne L- aminokiseline koje su biološki aktivne i imaju veoma značajnu ulogu u metabolizmu biljaka.

Kako Amiksol deluje?

Kada se biljka nalazi u stanju stresa usled visoke ili niske temperature, neadekvatnog vodnog režima, poremećene ishrane, oštećenja od grada, štetočina, bolesti, sinteza aminokiselina i proteina je smanjena.  

Primenom AMIKSOLA slobodne L – aminokiseline, brzo prolaze kroz ćelijsku membranu i direktno se uključuju u sintezu proteina usled čega se biljka  brzo oporavlja. 

Na šta sve utiču aminokiseline iz Amiksola?

Aminokiseline koje se nalaze  u AMIKSOL-u se brzo apsorbuju  kroz stome i uključiju u metabolizam biljke. One utiču na:

 1. Sintezu proteina, jer su prekursori za njihovo formiranje. Sadrže i kiselu i baznu grupu ponašajući se kao puferi, tako da održavaju pH biljne ćelije odgovarajućim. Izvor su azota za biljku, i to u obliku mnogo pristupačnijem nego neorganski azot.
 2. Otpornost na stresne uslove (kao sto su visoke, niske temperature, niska vlažnost vazduha, mrazevi, napadi insekata, poplave, jaki vetrovi). Nanošenje pre, za vreme i posle stesnih uslova oporavlja i vraća u normalu fizološke funkcije).
 3. Fotosintezu (Amino kiseline su fundamentalne za formiranje vegetativnog tkiva i sintezu hlorofila. Veća koncentracija hlorofila znači intezivnije procese fotosinteze. Visok nivo fotosinteze obezbeđuje brži i jači rast biljke, a sa povećanom koncentracijom hlorofila i biljke su zelenije).
 4. Pokrete stoma: Stome regulišu vodeni režim biljke, apsorpciju mikro i makro elementa kao i razmenu gasova. Kada su  stome zatvorene fotosinteza je na niskom nivou i transpiracija je redukovana. Metabolički balans biljke je tada negativan. Aminokiseline favorizuju otvaranje stoma.
 5. Polinaciju i formiranje plodova.  Povećavaju klijavost polena i dužinu polenove tube.
 6. Fitohormone – Amino kiseline su prekursori i aktivatori  fotohormona.

AMIKSOL sadrži 16% slobodnih, biljnih L-aminokiselina. AMIKSOL je dobijen enzimskom hidrolizom visoko kvalitetnih biljnih proteina. U procesu hidrolize korišćeni su enzimi PGP bakterija – proteinaze koje u procesu fermentacije razlažu proteine do aminokiselina koje su u L – obliku. 

Ovaj tehnološki postupak ima niz prednosti u odnosu na hemijsku hidrolizu kada se koriste jake kiseline i proteini od životinja ( meso, dlaka, perije, koža) od kojih nastaju aminokiseline u L i D obliku. Biljke ne mogu da ugrađuju u svoje proteine aminokiseline koje su u D – obliku i kao takve nisu korisne za biljke.

Kada i u kojoj količini primenjujemo Amiksol?

Amiksol se koristi folijarno ili preko sistema kap po kap:

1. Ratarske kulture

U količini 2-3 l/ha u fazi intenzivnog rasta 2 puta u toku vegetacije. Može se meašati s pesticidima.

2. Povrće i cveće

U količini 1-2 l/ha svakih 10–15 dana.

3. Voćarstvo

U količini 2-3 l/ha u sledećim fenofazama:

 • Posle cvetanja.
 • Po formiranju plodova veličine oraha.
 • U fazi promene boje plodova.

4. Sistem kap po kap

2-3 l/ha putem sistema kap po kap,  3 do 4 puta u toku vegetacije.

5. U stresnim uslovima

3–4 l/ha

Šta ćete dobiti primenom Amiksola?

 • Povećanu sintezu proteina i povećan sadržaj hlorofila;
 • Stimulisanje fotosinteze i transpiracije;
 • Podsticanje otvaranje stoma na biljkama i usvajanje makro- i mikro elemenata.
 • Brz oporavak biljaka posle stresa

 

 

INTERESUJE VAS Amiksol?

Pošaljite upit

Ukoliko Vas interesuje Amiksol , kontaktirajte nas putem ove forme.

  Gde kupiti

  Poljoprivredna apoteka

  Poljoprivredne apoteke

  Zadruga

  Zadruge

  Veleprodaja

  Veleprodaje

  Kontaktirajte nasContact icon

   Zakažite razgovor sa našim poljoprivrednim inženjerom