Silko za trave i žitarice

Šta je silaža i zašto je bitno da bude kvalitetna?

Silaža je proizvod koji nastaje u postupku konzervisanja stočne hrane metodom siliranja, putem prirodne mikroflore ili dodatih, inokuliranih i odabranih sojeva bakterija koje izazivaju i pospešuju mlečno – kiselinska vrenja.

S obzirom na to da je mlečno-kiselinskih bakterija u lišću veoma malo i da šećere fermentišu po heterofermentativnom tipu, tok fermentacije je prilično nekontrolisan, a krajnji rezultat silaže obično nije zadovoljavajućeg kvaliteta, odnosno seno nema lep ukus i miris, pa ga životinje nerado konzumiraju.

Šta naš Silko za travu i žitarice obezbeđuje za stočarstvo?

Savremeni uzgoj u govedarstvu ne može se zamisliti bez korišćenja silaže. Cilj siliranja  je svojevrsno konzervisanje zelenih biljaka i maksimalno očuvanje njihove hranljive vrednosti u što dužem periodu. Uz Silko za travu i žitarice životinje dobijaju ukusnu i zdravu hrana tokom cele godine, čime obezbeđujete stabilnu proizvodnja mleka i mesa. 

Silko za silažu trava i žitarica se kao inokulat preporučuje baš zbog specijalnih dodataka na bazi homofermentativnih mlečnih bakterija, koje u startu postižu visoke rezultate. 

Za uspešno pripremanje silaže, neophodno je obezbediti anaerobne uslove sabijanjem, čime se sprečava rast aerobnih mikroorganizama, kao što su kvasci, plesni i truležne bakterije – koje loše utiču na kvalitet silaže, a potom i na zdravlje životinja. 

Agrounik je u toku naučno-istraživačkog rada učešćem na projektima, koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, razvio paletu proizvoda – Silko – za pripremanje silaže kukuruza, silaže i senaže lucerke kao i travnatih i leguminoznih smeša.

Silko za trave i žitarice je inokulant iz palete sertifikovanih Agrounik proizvoda namenjenih za pripremanje silaže i senaže trava i žitarica. Silko za trave i žitarice sadrži odabrane sojeve mlečnih bakterija i to roda:

 • Lactobacillus plantarum, 
 • Lactobacillus buchneri, 
 • Lactobacillus casei.

Agrounik-ov Silko za inokulaciju trava i žitarica je osmišljen tako da bude u potpunosti usklađen sa HACCP standardom. Broj laktobakterijskih jedinica koje formiraju kolonije je u odnosu 5×1011 cfu/ml, i u potpunosti su zaštićene patentom, tako da možete biti siurni da dobijate kvalitetan i jedinstven proizvod.

Silko za trave i žitarice se za silažu priprema standardnom tehnologijom. To znači da biljna masa mora biti dobro sabijena i zatvorena od ulaska vazduha u silos, ili u bale.

Za 20 t silaže: 100 ml Silka za trave i žitarice sipati u 20 l vode.

Za 50 t silaže: 250 ml Silka za trave i žitarice sipati u 50 l vode.

Za 200 t silaže: 1 litar Silka za trave i žitarice sipati u 200 l vode.

Efekti primene Agrounikovog Silka za silažu trava i žitarica su brojni, ali su se među primarnim benefitima izdvojili sledeći:

 • Ubrzana fermentacija;
 • Povećana aerobna stabilnost silaže;
 • Poboljšana svarljivost NDF-a i ADF-a (svarljivost vlakana);
 • Očuvanje proteina u prirodnom obliku;
 • Povećanje dnevnog prinosa mleka i prirasta;
 • Smanjena upotreba koncentrata;
 • Snižen procenat sirćetne i buterne kiseline;
 • Veća hranljiva vrednost silaže.

INTERESUJE VAS Silko za trave i žitarice?

Pošaljite upit

Ukoliko Vas interesuje Silko za trave i žitarice , kontaktirajte nas putem ove forme.

  Gde kupiti

  Poljoprivredna apoteka

  Poljoprivredne apoteke

  Zadruga

  Zadruge

  Veleprodaja

  Veleprodaje

  Kontaktirajte nasContact icon

   Zakažite razgovor sa našim poljoprivrednim inženjerom