Koje proizvode koristimo za tretman semena?

Agrounik je razvio preparate za treman semena ratarskih, povrtarskih i leguminoznih biljaka. 

Naša paleta biofertilizatora za tretman semena je rezultat niza naučno – istraživačkih projekata izolacije i selekcije PGP bakterija. Ove bakterije učestvuju u biohemijskim procesima koji se odvijaju na oko 2 mm od korenovog sistema, te pozitivno utiču na rast biljaka.

Naši proizvodi su namenjeni tretiranju semena ratarskih i povrtarskih biljaka, ali i oživljavanju reznica ukrasnog bilja. U našoj ponudi možete naći tečno đubrivo – simulator rasta, mikrobiološko đubrivo za inokulaciju semena graška i semena lucerke, kao i mikrobiološko đubrivo za inokulaciju semena soje.

Kakve efekte ostvaruje tretman semena Agrounik proizvodima?

Kvalitetnije seme

Agrounik proizvodi za tretman semena omogućavaju bolju klijavost semena i energiju klijanja, kao i veću snagu nicanja.

Aktivnija biljka

Naši proizvodi pozitivno utiču na lisnu masu i aktivnost fotosinteze, ali i obrazovanje bočnih i adventivnih korenova.

Veći prinos

Uz razvijeniju biljku, koja podrazumeva povećanu snagu klijanja i nicanja, rezultat su veći prinos i veća masa semena.

Agrounik proizodi garantuju standard kvaliteta u svakoj fazi proizvodnje, pa je i tretman semena uz pomoć naših đubriva provereni recept za uspeh. Izaberite proizvode koji su potrebni vašem zemljištu i učinite ga još plodnijim.