Zbog čega je huminska kiselina važna?

Humusna jedinjenja se formiraju u zemljištu, od biljnih i životinjskih ostataka tokom procesa humifikacije. Reč je o kompleksnim prirodnim materijama koje smanjuju proces degradacije zemljišta i pozitivno utiču na njegovu plodnost i razvoj bijaka.

Agrounik proizvodi na bazi huminskih kiselina se upotrebljavaju samostalno, ili u kombinaciji sa pesticidima, kao i sa preparatima na bazi bakra. Huminska kiselina se može primeniti folijarno, ili putem uređaja za navodnjavanje, u zavisnosti od toga da li se koristi za potrebe ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, ili za povrće, cveće i ukrasno bilje.

Našu ponudu proizvoda čine klasično organsko đubrivo na bazi huminskih kiselina, huminske kiseline sa dodatkom B, kiseline koje sadrže kompleks mikroelemenata u helatnom obliku, kao i huminska kiselina za povrće i cveće.

Kakve efekte ostvaruju Agrounik huminske kiseline?

Oporavak biljaka

Agrounik huminske kiseline utiču na smanjenje stresa kod biljke, a ujedno smanjuje i sadržaj nitrata i teških metala u poljoprivrednim proizvodima.

Bolji razvoj

Huminska kiselina je zaslužna za bolji razvoj biljke, zbog toga što poboljšava kvalitet zemljišta, povećava klijavost i ubrzava rast biljke.

Povećanje prinosa

Argounik proizvodi sa huminskom kiselinom omogućavaju bolju iskorišćenost hranljivih elemenata iz zemljišta i utiču na povećanje prinosa.

Agrounik proizodi garantuju standard kvaliteta u svakoj fazi proizvodnje, pa je i tretiranje zemljišta uz pomoć proizvoda sa huminskom kiselinom provereni recept za uspeh. Izaberite proizvode koji su potrebni vašem zemljištu i učinite ga još plodnijim.