Bio fertilizator Energen Akva + Mikroelementi, utiče na ujednačeno usvajanje hranljivih elemenata iz zemljišta, poboljšava proces fotosinteze, uklanja simptome i nedostatke na biljci izazvane nedostatkom korisnih mikroelemenata, i povećava prinos gajenih kultura. Energen Akva + Mikroelementi je potpuno bezbedan fertilizator koji možete koristiti i sa preparatima na bazi bakra.

Sastav našeg organskog đubriva Energen Akva + Mikroelementi, odlikuje se velikom koncentracijom organskih kiselina koje su pomešane sa elementima u helatnom stanju, koje je teško pronaći u zemlji. Kiseline koje čine većinski sastav fertilizatora Energen Akva + Mikroelementi su:

 • 16% kalijumovih soli huminskih kiselina, 
 • fulvokiselina I silicijumovih kiselina, 
 • NPK, 
 • S, 
 • Ca, 
 • Mg, 
 • Monosaharide (glukozu, fruktozu), 
 • Aminokiseline (glutaminska kiselina, glicin, alanin, metionin, lizin), 
 • Polihidroksilne kiseline (limunsku, mlečnu i propionsku). 
 • Kompleks mikroelemenata u helatnom obliku (Fe, Mn, Mo, B, Zn, Cu, Co, Se i Si).

Agrounikov Energen Akva + Mikroelementi se može upotrebljavati i samostalno, razblažen u vodi, ali i u kombinaciji sa pesticidima, kao i sa preparatima na bazi bakra.

1. U ratarstvu

Naš Energen Akva + Mikroelementi daje optimalne rezultate, naočito u primeni na pšenici, kukuruzu, soji, suncokretu, šećernoj repi i duvanu.

Folijarna primena: 0,25 l/ha – dva do tri puta, u toku vegetacije.

2. Povrće i ukrasno bilje

Kod paradajza, paprike, krastavaca kupusnjače, krtolastog i  lisnatog povrća i svih vrsta cveća.

Folijarna primena: 0,25 l/ha dva do tri puta u toku vegetacije – u proizvodnji rasada.

Uređaj za navodnjavanje: 0,25 l/ha, nekoliko puta u toku vegetacije.

3. Voćarstvo i vinogradarstvo

Folijarna primena: 0,25 l/ha na 800-1000 litara vode, 4 ili 5 puta u toku vegetacije.

Uređaj za navodnjavanje: 0,25 – 0,5 l/ha, nekoliko puta u toku vegetacije.

Korišćenje organskog đubriva ima brojne benefite ne samo na zdravlje kultura koje uzgajate, već i na snabdevanje zemljišta humusom i brojnim hemijskim elementima kojh inače nema u zemlji. Organsko đubrivo posredno utiče i na samo zdravlje čoveka, a naš Energen Akva  + Mikroelementi potvrdio je svoju uspešnost doprinoseći na nekoliko polja:

 • Brži i bolji rast i razvoj biljke
 • Smanjuje sadržaj nitrata i teških metala koji se inače naaze u poljoprivrednim proizvodima
 • Smanjenje stresa kod biljke zbog grada, suše, mraza…
 • Bolja iskorišćenost hranljivih elemenata iz zemljišta
 • Povećanje prinosa

 

INTERESUJE VAS Energen Akva + Mikroelementi?

Pošaljite upit

Ukoliko Vas interesuje Energen Akva + Mikroelementi , kontaktirajte nas putem ove forme.

  Gde kupiti

  Poljoprivredna apoteka

  Poljoprivredne apoteke

  Zadruga

  Zadruge

  Veleprodaja

  Veleprodaje

  Kontaktirajte nasContact icon

   Zakažite razgovor sa našim poljoprivrednim inženjerom