Zašto je folijarna prihrana biljaka dobar izbor?

Folijarna prihrana biljaka, odnosno prihrana preko lista je dobar izbor prehrane iz nekoliko razloga. Na prvom mestu ističemo praktičnost. Mikrobiološko đubrivo je lakše naneti na ovaj način, a biljka će brže apsorbovati hranu preko listova, nego preko korena.

Ovaj vid prehrane takođe omogućava brzu i jednostavnu intervenciju u vegetativnim fazama razvoja biljke. Ujedno može biti i dodatak, ukoliko đubrivo preko korena nije bio dovoljno za prehranu biljke. Proizvodi za folijarnu prehranu su ujedno i simulatori rasta biljaka, a deluju i na njena kvalitativna svojstva, kao što su boja i čvrstina ploda.

Argounik ponuda proizvoda za folijarnu prihranu podrazumeva organsko mikrobiološko đubrivo namenjeno ratarskim, povrtarskim kuturama i cveću, zatim tečno đubrivo – simulator rasta, tečno đubrivo sa aminokiselinama, kao i organsko đubrivo za vrtno i balkonsko cveće.

Kakve efekte ostvaruje folijarna prihrana za biljke Agrounik proizvodima?

Bolji razvoj

Argounik proizvodi pospešuju rast biljaka, razvitak adentivnih i bočnih korenova, a takođe povećavaju i aktivnost korena i fotosinteze. 

Aktivnije biljke

Pored fotosinteze, Argounik proizvodi za folijarnu prihranu biljaka stimulišu i transpiraciju, a takođe podstiču usvajanje makro i mikro elemenata.

Uspešniji plod

Primenom naših proizvoda ostvaruje se uticaj na oprašivanje i razvoj ploda, njegovu krupnoću i obojenost i povećan ukupni prinos.

Agrounik proizodi garantuju standard kvaliteta u svakoj fazi proizvodnje, pa je i primena naše folijarne prihrane provereni recept za uspeh. Izaberite proizvode koji su potrebni vašem zemljištu i učinite ga još plodnijim.