Rizol za soju

Rizol za soju iz je mikrobiološko đubrivo koje se koristi za inokulaciju semena soje sa bakterijama koje fiksiraju azot i obrazuju kvržice u korenu. Rizol za soju sadrži efektivne sojeve simbioznih azotofiksatora koji poseduju visoku nitrogenaznu aktivnost. 

Nanošenjem ovih bakterija na seme, pospešuje se obrazovanje kvržica u korenu. Bakterije (simbiozni azotofiksatori) preko korenskih dlačica dospevaju u unutrašnjost korena (parenhima) gde počinju ubrzano da se dele, usled čega se formira kvržica u kojoj ove bakterije fiksiraju azot i direktno ga predaju biljci.

Šta su simbiozni azotofiksatori i kako deluju?

Simbiozni azotofiksatori su bakterije koje obrazuju kvržice u korenu leguminoznih biljaka (soja, lucerka, grašak, pasulj, detelina) gde obavljaju azotofiksaciju. 

Jedna vrsta bakterije obrazuje kvržice samo na (jednoj) odgovarajućoj biljnoj vrsti sa kojom  uspostavlja simbiozu – oblik zajednice u kojoj bakterije direktno predaju pristupačan azot biljkama, dok biljke snabdevaju bakterije asimilativima (hranljivim materijama koje su stvorile u procesu fotosinteze). 

Na formiranje kvržica utiče i pH zemljišta, sadržaj humusa, mehanički sastav zemljišta, primena pesticida i mineralnih đubriva.

Agrounik je razvio novu generaciju preparata (Rizol za soju, rizol za grašak i rizol za lucerku) gde su simbiozni azotofiksatori naneti na tečni nosač koji obezbeđuje duže preživljavanje ovih bakterija na semenu nakon tretiranja. Takođe, ovi preparati sadrže i indol-3-sirćetnu kiselinu koja povećava klijavost semena, dužinu korena i nadzemnog dela biljke, obezbeđuje uspešnije uspostavljanje simbioze i formiranja kvržica.

Rizol za soju  se koristi za inokulaciju semena soje sa bakterijama koje fiksiraju azot i obrazuju kvržice u korenu. Prednost primene tečnog nosača je u tome što bakterije nanete na seme duže preživljavaju. Inokulacija semena sa uz rizol za soju može da se izvede 30 dana pre setve i da se osušeno i tretirano seme čuva do same setve.

Koje bakterije sadrži rizol za soju?

Azotofiksatore – bakterije koje obavljaju azotofiksaciju i to dve vrste:

 1. Simbiozne: Bradyrhizobium japonicum – obrazuju kvržice u korenu soje. 
 2. Asocijativne: Azotobacter sp. – kolonizuju (naseljavaju) površinu korena soje.

Fosfomineralizatore – bakterije koje organska jedinjena fosfora prevode u mineralne oblike, nastanjuju koren i snabdevaju biljke fosforom u početnim fazama razvoja.

Prvo treba napomenuti da je bočica od 200 ml Rizola za soju  dovoljna za biofertilizaciju 100 kg soje i da se samo tretiranje semena može sprovesti 30 dana pre setve.

Način upotrebe: Rizol za soju (200ml) sipati u 250 ml vode, ili Slavola S.

Efekti primene biofertilizatora kao što je Agrounik-ov rizol za soju su brojni a među najbitnijima se izdvajaju:

 • Posešeno formiranje kvržice u korenu;
 • Veća klijavost semena i energija klijanja;
 • Bolji rast i razvoj korenovog sistema i nadzemnog dela biljke;
 • Poboljšana ishrana biljke elementima kao što su N, P i K;
 • Veći prinos:
 • Obojeno inokulisano seme.

INTERESUJE VAS Rizol za soju?

Pošaljite upit

Ukoliko Vas interesuje Rizol za soju , kontaktirajte nas putem ove forme.

  Gde kupiti

  Poljoprivredna apoteka

  Poljoprivredne apoteke

  Zadruga

  Zadruge

  Veleprodaja

  Veleprodaje

  Kontaktirajte nasContact icon

   Zakažite razgovor sa našim poljoprivrednim inženjerom