Slavol VVL se koristi za sadnju voća i vinove loze, kao i folijarnu prihranu:

 • Voća: jabučastog, koštičavog, jagodastog i jezgrastog
 • Vinove loze
 • Sadnica i kalemova

Biljke mogu da usvajaju materije iz spoljašnje sredine preko korena i lista. Folijarno biljke usvajaju aktivne materije pesticida, sredstava za ishranu biljaka, biostimulatore. 

Kako deluju auksini koje sadrži SLAVOL VVL?

Folijarnom primenom auksini-indol-3-sirćetna kiselina (IAA), koji se nalaze u preparatu SLAVOL VVL, kroz stomine otvore, preko floema dospevaju do svih delova biljke gde pospešuju deobu ćelija i izduživanje ćelija i organa. 

Obzirom da je IAA u ovim preparatima prirodnog porekla, nastala kao sekundarni metabolit bakterija, biljke na njega trenutno reaguju kao da je produkt njenog metabolizma. Auksini su regulatori rasta kod biljaka i učestvuju u svim fiziološkim procesima u biljci: 

 • obrazovanje bočnih i adventivnih korenova (rizogeneza), 
 • razvoj stabla, 
 • rast stabla u debljinu, 
 • razvoj listova, 
 • oplodnja, 
 • razvoj ploda. 

Kao efekat ovakvog dejstva hormona dolazi do bržeg i masivnijeg razvoja bočnih u adventivnih korenova, brže i pravilnije diferencijacije pupoljaka, razvoja listova sa većom lisnom površinom za obavljanje procesa fotosinteze. 

Biljke koje su prskane SLAVOL-om VVL imaju jači koren, veću lisnu masu, ujednačene plodove i veće prinose. SLAVOL VVL sprečava opadanje i pucanje plodova pred berbu, smanjuje napad saprofita u skladištima.

Takođe, koristi se u proizvodnji sadnog materijala za inicijaciju i formiranje adventivnih korenova podloge, brže zarastanje kontaktne površine između podloge i plemke. Koncentracije auksina u ovim preparatima su prilagođene potrebama biljaka za koje su namenjeni. 

U Slavolu VVL aktivnu materiju čine i žive ćelije bakterija koje kada dođu u kontakt sa zemljištem naseljavaju površinu korena i pozitivno utiču na ishranu biljaka azotom, fosforom, kalijumom, mikroelementima.

Na šta deluju auksini?

Efekati delovanja auksina iz SLAVOL-a VVL su:

 • diferencijacija pupoljaka
 • inhibicija starenja biljke
 • pojava partenokarpije tj. plodova bez koštica (krastavci, paradajza, jabuke)
 • razvitak ženskih (pistilatnih) delova cveta i plodova
 • aktivnost enzima
 • sinteza proteina i nukleinskih kiselina

Auksini odlažu početak opadanja listova i plodova:

 • u ranim stadijumima apscizije auksin inhibira otpadanje listova
 • u kasnijim stadijima ubrzava proces apscizije ( indukovanjem sinteze etilena )

Auksini regulišu razvoj plodova:

 • u prvim stadijumima rasta, plod auksinom opskrbljuje endosperm
 • u kasnijim razvojnim stadijima embrion

Posebnim postupkom selekcije odabrane su bakterije koje produkuju indol-3-sirćetnu kiselinu. Indol 3 sirćetna kiselina koja se nalazi u SLAVOLU VVL je potpuno prirodnog porekla dobijena mikrobiološkom fermentacijom. 

Osim nekih  bakterija auksine sintetišu mlada tkiva biljaka  – meristemi izdanaka, korena, mladi listovi i polen, plodovi koji se razvijaju, vrh korena.

 • Auksini se transportuju sprovodnim sudovima floemom i iz ćelije u ćeliju. 
 • Auksini  spadaju u grupu biljnih hormona koji seluju stimulativno na sve fiziološke procese u biljkama.
 • SLAVOL VVL sadrži mikroorganizme, stimulatore rasta koji u procesu fermentacije stvaraju AUKSINE. Indol – 3 – sirćetna kiselina (IAA)

Koje bakterije sadrži SLAVOL VVL?

U sastavu SLAVOL-a VVL se nalaze i:

 • AZOTOFIKSATORI – asocijativne bakterije koje fiksiraju azot.
 • FOSFOMINERALIZATORI – bakterije koje razlažu organska jedinjenja fosfora.

JABUČASTO VOĆE (Jabuka, kruška, kunja, kušmula):

Slavol VVL se primenjuje folijarno u dozi od 5l/ha, samostalno ili sa tretmanima redovne zaštite sa pesticidima (fungicidi, insekticidi).

 1.Precvetavanje sa 5 l/ha
 2. Razvoj ploda nakon oplodnje (plod veličine lešnika) sa 5l/ha
 3. Nakon junskog opadanja plodova sa 5l/ha

4. Period jul-avgust sa 5l/ha

 5. 10 dana pred berbu sa 5l/ha

KOŠTIČAVO VOĆE (Breskva, šljiva, kajsija…)

Slavol VVL se primenjuje folijarno u dozi 5l/ha,samostalno ili sa tretmanima redovne zaštite sa pesticidima (fungicidi, insekticidi).

 1.Precvetavanje sa 5 l/ha

2. Nakon proređivanja ploda (intezivan porast ploda) sa 5l/ha

3. Promena boje – početak zrenja sa 5l/ha

  4. Nekoliko dana pred berbu sa 5l/ha

JAGODIČASTO VOĆE

Slavol VVL se primenjuje folijarno u dozi 5l/ha, samostalno ili sa tretmanima redovne zaštite sa pesticidima (fungicidi, insekticidi). Utiče na krupnoću ploda,više plodova po cvetnoj grani, obojenost plodova, ranije sazrevanje plodova za 5-10 dana.

 1. Početak vegetativnog porasta(formiranje lisne rozete)
 2. Tokom cvetanja
 3. Nakon oplodnje – plod veličine 2-3cm
 4. Pred berbu
 5. Nakon berbe za kondiciju živica

SADNICE VOĆA (Sadni materijal)

Slavol VVL se primenjuje folijarno u toku vegetacije. Povećava debljinu, visinu sadnica i utiče na bolje formiran korenov sistem.

      1. Potapanje sadnog materijala (Potopiti koren sadnice u 2% rastvora Slavol VVL-a.
      2. Zalivanje posle sadnje (Nakon sadnje zaliti svaku sadnicu sa preostalom količinom rastvora).
      3. Folijarno (5l/ha uz utrošak vode od 300-400 litara, više puta u toku vegetacije).

VINOVA LOZA

Slavol VVL se primenjuje 5 l/ha samostalno ili sa pesticidima (fungicidi, insekcitidi).

 1. Vidno formiranje cvasti – precvetavanje sa 5l/ha
 2. Intezivan porast bobice sa 5 l/ha
 3. Faza zatvaranja grozda sa 5l/ha
 4. Faza šarka sa 5l/ha

 

Kakve efekte SLAVOL VVL ostvaruje kod voća?

 • Povećanje oplodnje;
 • Veći broj zametnutih plodova;
 • Krupnoću ploda, bolju obojenost;
 • Bolju diferencijaciju i broj rodnih pupoljaka;
 • Povećan ukupan prinos;
 • Manji broj ispucalih plodova(trešnja);
 • Smanjeno opadanje plodova.

Kakve efekte SLAVOL VVL ostvaruje kod vinove loze?

 • Povećanje oplodnje;
 • Povećan sadržaj ukupnih kiselina i šećera što kod vinskih sorti dovodi do harmoničnog bukea vina;
 • Bolje formiranje i sazrevanje lastara;
 • Povećanje ukupnog prinosa;
 • Manju rehuljavost grozda;
 • Veći broj i masu bobica.

INTERESUJE VAS Slavol VVL?

Pošaljite upit

Ukoliko Vas interesuje Slavol VVL , kontaktirajte nas putem ove forme.

  Gde kupiti

  Poljoprivredna apoteka

  Poljoprivredne apoteke

  Zadruga

  Zadruge

  Veleprodaja

  Veleprodaje

  Kontaktirajte nasContact icon

   Zakažite razgovor sa našim poljoprivrednim inženjerom