Silko za lucerku

Silko za lucerku je namenjen pripremanju silaže/senaže lucerke, a njegova primena se ogleda u većoj hranjivoj vrednosti silaže i brojnim drugim benefitima koji doprinose njenom celokupnom kvalitetu. 

Zašto je važan i kako deluje Silko za lucerku?

Cilj konzervisanja zelenih biljaka siliranjem je da se maksimalno očuva njihova hranljiva vrednost u što dužem periodu i da se za životinje dobije ukusna i zdrava hrana, kao i obezbedi stabilna proizvodnja mleka i mesa. 

Silaža je proizvod koji nastaje u postupku konzervisanja stočne hrane metodom siliranja putem prirodne mikroflore ili dodatih inokuliranih, odabranih sojeva bakterija mlečno – kiselinskog vrenja. 

Obzirom da su mlečno-kiselinskih  bakterija u veoma malom broju sa lišća i da šećere fermentišu po heterofermentativnom tipu, tok fermentacije je nekontrolisan, a silaža obično nije zadovoljavajućeg kvaliteta, nema lep ukus i miris i životinje je nerado konzumiraju. 

Iz tog razloga se preporučuje korišćenje inokulanata, odnosno specijalnih dodataka na bazi homofermentativnih mlečnih bakterija, jer se u startu postiže visoka brojnost ovih bakterija. 

Šta je potrebno za uspešno pripremanje silaže?

Za uspešno pripremanje silaže neophodno je obezbediti anaerobne uslove sabijanjem čime se sprečava rast aerobnih mikroorganizama, kao što su kvasci, plesni i truležne bakterije koje loše utiču na kvalitet silaže i zdravlje životinja. 

Silko za lucerku sadrži homofermentativne mlečne bakterije koje produkuju enzime koji hidrolizuju polisaharide do monosaharida i na taj način umanjuju deficit šećera u lucerki.  Takođe, sadrži konzorcijum homofermentativnih mlečnih bakterija koje su aktivne na različitim pH.

Silko za lucerku sadrži Lactobacilius plantarum i Peciococcus sp. Lucerka se, zbog svog hemijskog sastava, teško silira jer sadrži samo 7% šećera. Homofermentativne mlečne bakterije produkuju enzime koji hidrolizuju polisaharide i oslobađaju šećere koji se tokom mlečno-kiselinske fermentacije pretvaraju u kiseline koje snižavaju pH. 

Lactobacillus plantarum je aktivan na pH 6, a Pediococcus sp. na pH 5, koji dodatno snižava pH silaže na 4. Sve ovo utiče na poboljšanje svarljivosti vlakana NDF-a i ADF-a i očuvanje proteina u prirodnom obliku usled čega se povećava hranljiva vrednost silaže.

Primena Silka za lucerku:

 • Za 20 t silaže lucerke : 100 ml Silka za lucerku sipati u 20 l vode – za pripremanje 20 t silaže
 • Za 50 t silaže lucerke : 250 ml Silka za lucerku sipati u 50 l vode – za pripremanje 50 t silaže
 • Za 200 t silaže lucerke : 1 litar Silka za lucerku sipati u 200 l vode – za pripremanje 200 t silaže

Silažu spremati standardnom tehnologijom. Biljna masa mora biti dobro sabijena i zatvorena od ulaska vazduha u silos ili u bale.

Efekti primene Silka za lucerku: 

 • Ubrzana fermentacija;
 • Povećana aerobna stabilnost silaže;
 • Poboljšana svarljivost NDF-a i ADF-a ( svarljivost vlakana);
 • Očuvanje proteina u prirodnom obliku;
 • Povećanje dnevnog prinosa mleka i prirasta;
 • Smanjena upotreba koncentrata;
 • Snižen procenat sirćetne i buterne kiseline;
 • Veća hranljiva vrednost silaže.

INTERESUJE VAS Silko za lucerku?

Pošaljite upit

Ukoliko Vas interesuje Silko za lucerku , kontaktirajte nas putem ove forme.

  Gde kupiti

  Poljoprivredna apoteka

  Poljoprivredne apoteke

  Zadruga

  Zadruge

  Veleprodaja

  Veleprodaje

  Kontaktirajte nasContact icon

   Zakažite razgovor sa našim poljoprivrednim inženjerom