Sposobnost zemljišta da snabdeva biljke potrebnim količinama hraniva u toku vegetacione sezone zavisi od njegove plodnosti.  U rizosferi,  2 mm od korenovog sistema, odvijaju se veoma dinamični procesi mineralizacije i imobilizacije u kojima mikroorganizmi u zemljištu hranljive elemenate prevode iz nepristupačnih oblika u pristupačne i obrnuto.

Koja je uloga mikroorganizama?

Mikroorganizmi u zemljištu imaju nekoliko zaduženja. Oni:

 • vrše mineralizaciju sveže organske materije i (žetvene ostatke) prevode je u mineralni oblik, 
 • učestvuju u procesima sinteze humusa, 
 • oslobađaju mikroelemente Fe, Mn, Mo, Al, B, Zn, S iz teško rastvorljivih jedinjenja,
 • obavljaju azotofiksaciju, 
 • utiču na stvaranje povoljne strukture zemljišta, 
 • produkuju biljne hormone kojima stimulišu rast biljaka. 

Mikrobiološka biomasa čini od 1–5% ukupnog azota i 0,5–1% ukupnog fosfora u zemljištu i smatra se veoma značajnim izvorom biljnih asimilativa koji je najbrže dostupan biljkama.

Poznavanje ovih procesa u sistemu biljka-mikroorganizmi–zemljište je osnova pravilne ishrane biljaka. Međutim, neadekvatna primena različitih agrotehničkih mera (obrada zemljišta, đubrenje, primena pesticida, navodnjavanje) može da deluje depresivno na populacije mikroorganizama u zemljištu kao i na procese u kojima oni učestvuju. 

Posledice neadekvatne primene različitih agrotehničkih mera

Primena  većih količina mineralnih đubriva često ima za posledicu nedovoljnu iskorišćenost đubriva od strane biljaka usled procesa imobilizacije, isparavanja, denitrifikacije. 

Ovim procesima se trajno ili privremeno gubi značajna količina pristupačnog azota iz zemljišta, što je nepovoljno kako sa aspekta ishrane biljaka, tako i iz ekonomskih razloga.

Primena neadekvatnih vrsta i količina đubriva ima za posledicu povećanje pH, sadržaja soli i teških metala u zemljištu, blokadu usvajanja pojedinih makro i mikroelemenata.

Vremenom se smanjuje prirodna plodnost zemljišta, što se dugoročno odražava na poljoprivrednu proizvodnju jer se prinosi smanjuju iako primenjujemo i dalje velike količine mineralnih đubriva.

Kako UNISTART pomaže vašem zemljištu?

Mikrobiološko đubrivo UNISTART utiče na održavanje prirodne plodnosti zemljišta. UNISTART sadrži sojeve bakterija koje učestvuju u procesima mobilizacije i imobilizacije hranljivih elemenata u zemljištu, sprečavaju zaslanjivanje zemljišta i utiču na dostupnost  hranljivih elemenata u količini i formi koja je optimalna za ishranu biljaka.

Bakterije na površini korena formiraju tanku sluzavu navlaku, gradeći vrlo čvrstu vezu sa biljkom, gde se uspostavlja specifičan oblik zajednice koja se naziva asocijacija

Na korenovom sistemu bakterije mineralizuju organska jedinjenja azota, fosfora, sumpora, produkuju kiseline koje oslobađaju K, Mg, Ca, Fe, Zn, B, Al, Mo, Mn i ostale mikroelemente iz teško rastvorljivih jedinjenja i direktno ih predaju biljkama. Na taj način biljke se dodatno snabdevaju hranljivim elementima koji se već nalaze u zemljištu.

UNISTART đubrivo sadrži efektivne sojeve proteolitičkih i celulolitičkih bakterija koji razlažu teško rastvorljiva jedinjenja ugljenika, azota i fosfora i prevode ih u biljkama pristupačne oblike. 

Primenjuje se pre ili posle setve, a pre nicanja biljaka, zajedno sa zemljišnim herbicidima, prskanjem po površini zemljišta ili preko sistema” kap po kap”. Bakterije koje se nalaze u UNISTART-u dospevaju na korenov sistem biljke koja niče i direktno joj predaju biljne asimilative.

Kada i u kojoj količini primenjujemo mikrobiološko đubrivo UNISTART?

Količina i vreme primene UNISTART đubriva zavisi od grane poljoprivrede za koju ga koristimo. 

Ratarstvo

UNISTART se primenjuje u dozi od 3 l/ha uz potrošnju u 200-300l vode, prskati po površini zemljišta. Može se mešati sa pesticidima. Pre setve, posle setve a pre nicanja biljaka.

Voćarstvo i vinogradarstvo

(Pred start vegetacije za aktivaciju korena, Početak vegetacije i formiranje lisne mase, Intezivni porast i cvetanje, Početak zametanja plodova, Intezivni porast plodova)

 • Sistem kap po kap: 0,1-0,2 % ili 1-2 litre Unistarta na 1.000 litara vode. Može se mešati sa pesticidima; 
 • Prskanjem u trake duž redova Unistarta 3 l/ha.

 Povrtarstvo i cvećarstvo

 • Iznošenje rasada: UNISTART 3 l/ha isprskati po površini zemljišta.
 • Sistem kap po kap: UNISTART 1 litar na 10 ari puštati kroz sistem na 7-10 dana

Šta ćete dobiti primenom UNISTART đubriva?

 • Bolju iskorišćenost primenjenih mineralnih i organskih đubriva;
 • Eliminisanje negativnih efekata primenom mineralnih đubriva, posebno gde su usled nepravilnog đubrenja prisutne visoke koncentracije fosfora koji blokira pravilno usvajanje drugih hranljivih elemenata (od strane biljaka);
 • Povećani sadržaj lako pristupačnih N, P, K;
 • Povećani sadržaj mikrobiološke biomase;
 • Veću plodnost zemljišta.

INTERESUJE VAS UNISTART?

Pošaljite upit

Ukoliko Vas interesuje UNISTART , kontaktirajte nas putem ove forme.

  Gde kupiti

  Poljoprivredna apoteka

  Poljoprivredne apoteke

  Zadruga

  Zadruge

  Veleprodaja

  Veleprodaje

  Kontaktirajte nasContact icon

   Zakažite razgovor sa našim poljoprivrednim inženjerom