Slavol je tečno mikrobiološko đubrivo – stimulator rasta, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Slavol đubrivo ne sadrži hemijske dodatake i pozitivno deluje na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Slavol Agrounik đubrivo se koristi za folijarnu prihranu:

 RATARSKIH KULTURA:

Strna žita (pšenica, ječam, tritikale itd.), kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, krmno bilje, duvan.

 POVRĆA (u polju i zatvorenom prostoru):

Paradajz, paprika, krastavci, kupusnjače, korenasto – krtolasto povrće, lisnato povrće, mahunarke, itd.

 CVEĆA (u polju i zatvorenom prostoru):

 • Ruže i sezonsko cveće:

Hrizantema, Begonija, Petunija, Viola, Salvija, Dalija, Lepa kata, Lisičji rep, Lantana, Koprivica, Kadifa;

 • Perene i ukrasne trave:

Lavanda, Žalfija, Iberis, Ehinacea, Hosta, Ruzmarin, Vinca;

 • Zimzeleno i listopadno drveće i žbunje:

Šimšir, Hortenzija, Hibiskus, Berberis;

 • Četinarsko drveće i žbunje:

Tuja, Čempres, Kleka, Tisa;

 

Kako Slavol đubrivo deluje preko lista?

Folijarnom primenom Slavola, auksini (IAA) kroz stome (otvore na površini i naličju lista) ulaze u list i preko sunđerastog tkiva dospevaju u floem. Preko floema auksini dospevaju u sve delove biljaka gde deluju na veliki broj fizioliških procesa i to:

 • Pospešuje rast biljaka
 • Povećava razvitak adventivnih i bočnih korenova
 • Povećava aktivnost korena
 • Povećava lisnu masu i aktivnost fotosinteze
 • Na oprašivanje i razvoj ploda

Poprečni presek lista

Kako Slavol đubrivo deluje preko korena?

Primenom Slavol-a bakterije dospevaju do zemljišta i korena. One imaju sposobnost kolonizacije (naseljavanja) korenovog sistema, gde utiču pozitivno na porast biljaka na sledeći način:

DIREKTNO

 • Ishrana biljaka azotom (azotofiksacija,mineralizacija azota)
 • Ishrana biljaka fosforom
 • Produkcija biljnih hormona
 • Poboljšana dostupnost gvožđa i drugih mikroelemenata

INDIREKTNO

 • Deluju inhibitorno na izazivače bolesti kod biljaka (sintetišu antibiotike, kompeticija za prostor i hranu u ekološkim nišama)
 • Povećavaju otpornost biljaka na bolesti i stres

Simulator rasta biljaka – Slavol, sadrži bakterije koje su izdvojene sa površine korena i umnožene na odgovarajućim hranljivim podlogama. U procesu umnožavanja kao sekundarne produkte metabolizma stvaraju auksine koji su potpuno prirodnog porekla kao i auksini koje sintetiše biljka.

Šta se nalazi u sastavu Slavol đubriva?

Slavol tečno đubrivo sadrži:

AZOTOFIKSATORE  – bakterije koje obavljaju proces azotofiksacije odnosno atmosferski azota (kojeg u atmosferi ima oko 78%)  prevode u pristupačne oblike koje na korenovom sistemu direktno snabdevaju biljke azotom.

FOSFOMINERALIZATORE –  bakterije koje razlažu organska jedinjenja fosfora (koja čine od 50 – 80% fosfora  u zemljištu) i prevode ih u pristupačan oblik (P2O5). Ove bakterije imaju sposobnost vezivanja za korenov sistem gde direktno snabdevaju biljke pristupačnm  fosforom.

REGULATORE RASTA – AUKSINE – Auksinska aktivnost odgovara aktivnosti indol – 3- sirćetne kiseline (IAA). Folijarnom primenom Slavola, ove materije prolaze kroz stome na listu, i preko sprovodnih sudova dospevaju do ostalih delova biljaka gde stimulišu fiziološke procese u biljkama.

Ratarske kulture

PROIZVODVREME I NAČIN PRIMENE

U predsetvenoj pripremi zemljišta, pre setve, posle setve – pre nicanja i posle nicanja samostalno ili zajedno sa herbicidima.

Isprskati i pomešati seme sa Slavolom S – 250 ml/hektarsku normu semena samostalnio ili sa fungicidima.

7 l/ha 1-2 puta u toku vegetacije samostalno ili zajedno sa pesticidima.

 

Povrće

VREME PRIMENENAČIN PRIMENE

SETVA

Isprskati i pomešati seme sa Slavolom S

RASAD

100 – 200 ml / 10l vode, zalivati 1-2 puta nedeljno

IZNOŠENJE
RASADA

5 l/ha isprskati po površini zemljišta

FOLIJARNO

100 – 200 ml / 10l vode prskati samostalno ili zajedno sa fungicidima

SISTEM
KAP PO KAP

ili 

1-2ml / m² na 7-10 dana

 

Cveće

VREME PRIMENENAČIN PRIMENE

SETVA

Isprskati i pomešati seme sa Slavolom S

RASAD

100 – 200 ml / 10l vode, zalivati 1-2 puta nedeljno

IZNOŠENJE
RASADA

5 l/ha isprskati po površini zemljišta

FOLIJARNO

Slavol

100 – 200 ml / 10l vode prskati samostalno ili zajedno sa fungicidima

SISTEM
KAP PO KAP

  ili 

1-2ml / m² na 7-10 dana

Kada je u pitanju simulator rasta biljaka Slavol upotreba je prilično jednostavna, a benefiti su brojni. Slavol tečno đubrivo:

 • Pospešuje rast biljaka
 • Povećava razvitak adventivnih i bočnih korenova
 • Povećava aktivnost korena
 • Povećava lisnu masu i aktivnost fotosinteze
 • Na oprašivanje i razvoj ploda
 • Na bolju iskorišćenost azota, fosfora, kalijuma i mikroelemenata
 • Povećava sadržaj mikrobiološke biomase u zemljštu
 • Eliminiše negativan uticaj pesticida i mineralnih đubriva
 • Povećava otpornost biljaka na bolesti, niske temperature i sušu

 

INTERESUJE VAS Slavol?

Pošaljite upit

Ukoliko Vas interesuje Slavol , kontaktirajte nas putem ove forme.

  Gde kupiti

  Poljoprivredna apoteka

  Poljoprivredne apoteke

  Zadruga

  Zadruge

  Veleprodaja

  Veleprodaje

  Kontaktirajte nasContact icon

   Zakažite razgovor sa našim poljoprivrednim inženjerom