Zašto su inokulanti za silažu važni za njenu pripremu?

Silaža je proizvod koji nastaje u postupku konzervisanja stočne hrane metodom siliranja putem prirodne mikroflore ili dodatih inokuliranih, odabranih sojeva bakterija mlečno – kiselinskog vrenja. 

Obzirom da su mlečno-kiselinske bakterije u veoma malom broju, i da šećere fermentišu po heterofermentativnom tipu, tok fermentacije je nekontrolisan, a silaža obično nije zadovoljavajućeg kvaliteta, nema lep ukus i miris i životinje je nerado konzumiraju. 

Iz tog razloga se preporučuje korišćenje inokulanata, odnosno specijalnih dodataka na bazi homofermentativnih mlečnih bakterija, jer se u startu postiže visoka brojnost ovih bakterija.

Silažu najboljeg kvaliteta ćete obezbediti primenom specijalnih Agrounik proizvoda, namenjenih za pripremu silaže kukuruza, silaže/ senaže lucerke, kao i silaže/ senaže trava i žitarica.

Kakve efekte ostvaruju Agrounik inokulanti za silažu?

Manje štetnih sastojaka

Argounik inokulanti za silažu smanjuju upotrebu koncentrata, a takođe snižavaju procenat sirćetne i buterne kiseline.

Kvalitetnija silaža

Inokulanti omogućavaju povećanu aerobnu stabilnost silaže i poboljšanu svarljivost NDF-a i ADF-a (svarljivost vlakana).

Hranljivija silaža

Agrounik inokulanti za silažu postižu očuvanje proteina u prirodnom obliku i obezbeđuju veću hranljivu vrednost silaže.

Agrounik proizodi garantuju standard kvaliteta u svakoj fazi proizvodnje, pa je i primena naših inokulanata za silažu provereni recept za uspeh. Izaberite proizvode koji su vam potrebni i obezbedite najkvalitetniju silažu.